Kontakt

Organizační zajištění

Mgr. Marta Boučková

Registrace, ubytování, fakturace

Bc. Dominika Reková

Programové zajištění

Mgr. Eva Kolbingerová

Obchodní zajištění

Ing. Martina Osecká

menu