Program

Vzdělávací akce bude pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Pátek 17. května

9.00 Předpokládané zahájení kongresu
Multioborový blok
odborný garant prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Vyzvaná přednáška – covid-19 a očkování

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Postcovidové hematologické komplikace

Ludíková B.

Očkování proti chřipce: kde jsme a kam směřujeme?

Mihál V.
Novinky v dětské hypertenzi
odborný garant prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

IP Jak máme vyšetřit dítě s vysokým krevním tlakem?

Seeman T.

Co může vysoký tlak způsobit na dětském srdci?

Burešová T.

Jak léčit vysoký krevní tlak u dětí a dospívajících?

Šuláková T.
Farmakologie v pediatrii
odborný garant MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Pomocné látky v pediatrii

Matalová P.

Antibiotická terapie v době rezistence a nedostupnosti

Strojil J.
Aktuality v pediatrii

Systémová forma JIA a svízele její léčby

Schüller M.

Praktické využití telemedicíny ke sledování dětských pacientů s chronickými nemocemi

Dudek R.

Infekce v ráně – zbytečná komplikace

Gregora M.

Inovace kojenecké výživy na základě nejnovějších poznatků významu synergických synbiotik

Pospíšilová K.
25 let dětské pneumologie v Olomouci
odborný garant prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

25 let flexibilní brochoskopie u dětí

Kopřiva F., Látalová V.

Když řasinky lenoší

Bartlová K., Látalová V.

Možnosti vyšetření plicních funkcí u dětí

Koucký V.
18.00 Předpokládaný závěr prvního dne programu

Sobota 18. května

9.00 Začátek
Vybrané kazuistiky z praxe: Infekce nebo něco jiného?
odborná garantka doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.

Když puberťáka bolí záda a má těžké akné – chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO)

Pytelová Z., et al.

Dvacetkrát stále stejně

Dvořák D., et al.

IgA vaskulitida

Krupa V., et al.

15letý hoch se sicca projevy a renálním postižením – primární Sjögrenův syndrom

Bouchalová K., et al.
Nové trendy dnešní doby
odborná garantka prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Vzácná hematologická onemocnění – význam spolupráce centra a praktického lékaře

Pospíšilová D.

Nové trendy v diabetu u dětí

Aleksijević D.
Akutní stavy v pediatrii
odborný garant MUDr. Pavel Heinige

Kraniotrauma a jeho monitorace v intenzivní péči

Heinige P.

Cizí těleso v zažívacím traktu

Vyhnánek R.

Otrávená mládež – nárůst počtu intoxikací po pandemii covidu-19

Čábelová T.

Závažné komplikace onemocnění VZV

Hecht T.

Pneumomediastinum a pneumothorax jako závažná komplikace výkonů na průdušnici, vyžadující urgentní zásah intenzivisty

Šeda M.
13.00 Předpokládaný závěr kongresu, losování ankety

PÁTEK 17. května – SESTERSKÁ SEKCE

9.00 Zahájení sesterského programu

odborná garantka Mgr. Světlana Kašubová

Zajímavé kazuistiky z jednotky intenzivní péče
garantka Hana Ptáčková, MBA

  • Aspirace cizího tělesa a cizí těleso v zažívacího traktu – Bantová Z.
  • Umělá plicní ventilace versus HFNO na DK JIRP ve FN Olomouc – Ptáčková H.
  • Aneurysma, diagnóza 40+? – Hanousková T.
  • Streptokoková sepse – kazuistika – Hejtmanová A.
  • Markova cesta po streptokokové sepsi – Kleislová K.
  • SkokemNIP-em – Čočková E., Hendrychová Š.

Varia

  • Specifika imunomodulace v praxi – Kuniaková R.
  • Inovace kojenecké výživy na základě nejnovějších poznatků významu synergických synbiotik –
   Pospíšilová K.
  • Plnění přání dětem s život ohrožujícím onemocněním jako součást komplexní péče – Nasková A.

Co mi moje práce dala/co mi moje práce vzala...
garanti Mgr. Pavla Medková, Vítězslav Vurst, B. Th.

  • Obyčejný příběh neobyčejného přátelství – Šůstková H.
  • Bude dále upřesněno

Proč je moje práce dobrá, co se nám povedlo...
garantky Eva Hůlková, Bc. Hana Dědochová

  • Standardní oddělení pro neinfekční pacienty – Matějová A.
  • Oddělení 21B očima sestřiček – Hůlková E.
  • Oddělení chirurgických oborů 28C Dětská klinika – Dědochová H.
  • Kojenecké oddělení a co dál … – Fajglová J.
  • Adélka a její návrat zpět – Králová K.
  • Oddělení JIRP – změny v průběhu let 2015–2024 – Ptáčková H.
  • Nové trendy v ambulantní péči – Oravová P., Mádrová J.

18.00 Předpokládaný konec sesterského programu

Program bude průběžně aktualizován.

IP = interaktivní přednáška/blok

menuchevron-down